stillas og lift utleige for industri og private

Vi har utleige av Industri stillas - Rullestillas - fasadestillas - Lift + Vi har 2 stk med Fagbrev i stillasbyggerfaget og godkjent personell for montering og godkjenning av stillaser.

Vi i Grønsberg Bygg har drevet med stillas siden starten i 1971. Vi benyttet oss av Haki stålstillas fram til 2008 da vi byttet ut alt av stål stillas til aluminium stillas fra Delta spirstillas. Vi har i di senere år byttet til Solideq stillas, som er samme type stillas. Vi anbefaler produktene som vi kjøper av www.Solideq.no

Vi har 14 stk som har papir på bygging av stillaser over 9 meter og 2 stk med fagbrevet i stillas byggerfaget. Vi jobber kontinuerlig med å videre utdanne våre arbeidere til å være bedre rustet i framtiden. Vi er opptatt av sikkerhet i jobben vi gjør og har aldri hatt en alvorlig skade på noen av våre stillas arbeidere.

Her er litt av det vi har i vårt sortimang:

- ca 1000 m2 Solideq spirstillas

- ca 300 m2 fasade stillas

- Trappetårn til 20 meter høgde i alu fra Solideq stillaser.

- flere typer rulle stillaser i forskjellige størrelser og høgder.

- Lift på 21 meter selvgående på både motor og el drift.