Tilbygg

Grønsberg Bygg har gjennomført et stort antall prosjekter med tilbygg/påbygg. Vår erfaring og kompetanse kommer best til nytte når vi blir tatt med i prosjektet på et så tidelig stadium i prosessen som mulig, gjerne allerede under planleggingen. Da kan vi sammen komme fram til den mest ideelle løsningen også økonomisk. Ring oss gjerne for en gjennomgang av dine planer

For Grønsberg Bygg er det viktig at alle ledd er involverte i forarbeidet og planleggingen før igangsetting. Vi har et sterkt engasjement i våre prosjekter og leder disse sammen fra idè til ferdig prosjekt. Alle prosjekter blir ledet av en prosjektleder og en formann som blir den samme gjennom hele byggeprosessen.

Dersom det gjennomføres tiltak som gir gode miljø- og energi gevinster, har Enova støtteordninger for dette. Vi kan være behjelpelig ed å informere om muligheter og eventuell søknad om slik støtte