Rehabilitering

I forbindelse med rehabillitering av eksisterende bygg, dukker det ofte opp utfordringer, ikke minst når det gjelder tekniske anlegg. Det må gjøres vurderinger om hva som fortsatt kan benyttes,tas hensyn til nye krav fra brukere og myndigheter, avklare plassbehov og bestemme endelig utforming og omfang.

Ikke minst er det viktig å ha fokus på energieffektive løsninger og produkter. Myndighetene stiller stadig strengere miljøkrav. Dette innebærer at både bolig og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming, og at energi kildene i økende grad skal være fornybare.

Rehabillitering og resturering utføres med respekt. På restureringsoppdrag, der byggningsmassen skal framstå så identisk som overhode mulig i forhold til slik det engang ble bygget, møter vi hele tiden utfordringer. Vi liker slike utfordringer, og vi er trygge på at vi får det til.

Viste du at du kan søke om støtte for å pusse opp huset ditt?

Vi kan hjelpe deg med søknad til Enova for å få støtte til ditt rehabiliterings prosjekt

Ta kontakt hvis du lurer på om du kan søke om støtte.